Følg os på FACEBOOK

Facebook bliver løbende opdateret med billeder og info vedr. den hverdag vi har her på Ølholm skole og børnehave. Så klik på os og gi os et like.