Brobygning fra børnehaven til skolen

Bib2

Almindeligvis taler man om brobygning i forbindelse med tiden op til skolestart. I Ølholm starter kendskabet til skolen den dag, dit barn starter i børnehaven, idet vi har valgt, at børnehaven helt naturligt deltager i mange af skolens aktiviteter og omvendt. Vi har ugentlige fællessamlinger, hvor vi synger, og hvor små og store sidder sammen. Ofte sidder søskende sammen. Der går ikke lang tid, før det nye børnehavebarn sidder scenevant på skødet af en af de store fra skolen. Juleafslutningen på biblioteket, motionsdagen, skolefesten i hallen er alle aktiviteter, der er med til at give børnehavebarnet et kig ind i skolen. Endelig er de frivillige minipædagoger fra 6. kl. med til at bygge bro mellem børnehaven og skolen. Det giver tryghed at kende de store! Børnehavebørnene og SFO-børnene møder ind og spiser morgenmad sammen, inden skolebørnene fortsætter i skole. Tilsvarende slutter de dagen af sammen. Vi har kun en dør, der adskiller børnehaven og skolen, og børnehavebørnene færdes hurtigt vante i skolens gymnastiksal, musiklokale og bruger biblioteket rigtig meget. Modsat kommer skoleeleverne ofte på børnehavens legeplads og leger med de små. Senest i april samler vi de børn, der skal i skole til august og laver mere målrettede forløb med henblik på skolestarten. Der arbejdes med Legeøen, som er en forløber for Kaptajn Karlsen, materialet vi anvender i 0. kl., og som vi har erfaret, giver børnene et rigtig godt afsæt til den begyndende læsning. Børnene bliver ikke kun fortrolige med skolens fysiske rammer. Det gælder også kendskabet til skolens voksne, som de møder næsten dagligt. Samtidig følger flere af børnehavens voksne med børnene i skole og er således både børnehave- og skolepædagoger, og den sprogansvarlige voksne i børnehaven står samtidig for timer med sproglig opmærksomhed i 0. kl. Endelig er en fælles bestyrelse og et fælles værdigrundlag med til at bygge bro mellem børnehaven og skolen. Alt i alt oplever, at vi kan give vores børn et rigtig godt tilbud med en god sammenhæng.